Ariterm
Commercial Domestic
 

Pelletsvärme 2.0

Ariterm lanserar nu en rad nya produkter för pelletseldning. Vi kallar det för pelletsvärme 2.0. De vikigaste nya funktionerna är;

- Självreglerande. Du behöver inte justera om pannan så fort du byter pelletsleverantör. Styrautomatiken ser till att du bästa förbränning vid alla tillfällen.
- Uppkopplad på internet. Du kan bland annat själv se status på din panna, ändra rumstemperaturer och få besked om när det är dags att fylla på pellets.
- Service och underhåll. Din installatör kan övervaka din panna åt dig om du så vill.

Läs mer om våra nya produkter Ariterm Biomatic+ 20i / 40i samt Ariterm BioComp60i.


Ariterm Värmecentraler

Ariterms prefab-centraler är fabrikstillverkade stabila värmecentraler föf pellet och flis. All utrustning som värmecentralerna behöver är färdiginstallerad i dem.

Se filmen på en pelletsanläggning på 6MW.


Läs mer »

Nya Biomatic+ 20i/40i

i-versionerna - Ariterm Biomatic+ 20i och Ariterm Biomatic+ 40i - erbjuder ökad användarvänlighet och driftsäkerhet.

iNTELLIGENT: Självreglerande Lambda-styrning av förbränningen.

iNTERNETUPPKOPPLING: Uppkoppling till internet via lokalt WiFi-nätverk möjliggör kontroll och styrning av pannan från distans via PC, läsplatta eller smarta telefoner.

Se lanseringspresentationen här.
Läs mer »

Ariterm Bio 120-4000 kW

Panna 4, 6 eller 10 bar med alla de kännetecken som utmärker en bra fastbränslepanna. - Stor eldyta som ger hög verkninggrad. - Stående konvektionsdel för ansamling av aska i botten på pannan, varifrån aska enkelt tas ut med askskruvar eller asksug.

Läs mer »

Nya BioComp60i

Ariterm BioComp60i är en komplett och mycket konkurrenskraftig pelletspanna för dig som har effektbehov 60-240kW.

Vi har nu inkluderat BioComp60i i vår portfölj av produkter med den nya uppkopplade i-styrningen.

Med BioComp60i minimeras investeringen och du kommer omedelbart se sänkta uppvärmningskostnader.

Läs mer om sänkta uppvärmningskostnader >.


Läs mer »

I Ariterm Group ingår varumärkena KMP och Ariterm • Tel. +46 (0)480-44 28 50     Vibra CMS   (e)